EUROBACH s.r.o. | Kabelové koncovky, bužírky a nářadí...

Kabelové koncovky, bužírky a nářadí... Kontakt
Elastická smršťovací bužírka z polyolefinu

O nás

euroB.A.CH s.r.o. je společnost se zhruba 12 pracovníky. Společnost byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným, zapsaná u krajského obchodního soudu v Ostravě (oddíl C, vložka 10725). Hospodaříme v pronajatém objektu, kde jsou soustředěny převážně výrobní kapacity společnosti.
V roce 1996 jsme otevřeli svou pobočku ve Slovenské republice.

Pro dosažení souladu systému managementu jakosti s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001 jsme zavedli procesní přístup v řízení firmy a udržujeme dokumentovaný systém jakosti jako prostředek pro zabezpečení shody výrobků a poskytovaných služeb se stanovenými požadavky.

Vyhlašujeme politiku jakosti, tedy dlouhodobý záměr i závazek firmy vůči zákazníkům, subdodavatelům ale i zaměstnancům společnosti ve zlepšování systému řízení společnosti a zdokonalování jakosti dodávaných výrobků a služeb. Politika jakosti je realizována plněním cílů jakosti, dodržováním firemních pravidel - dokumentovaných postupů, zkvalitňováním těchto pravidel, zlepšováním systému jakosti a zdokonalováním procesů a produktů.

Zlepšování systému jakosti a zdokonalování jakosti procesů, výrobků a služeb plánujeme prostřednictvím cílů jakosti a realizováno řešením dílčích úkolů a opatření. Cíle jakosti navrhují zaměstnanci vedení společnosti a/nebo jednatelé společnosti, kteří je schvalují. Cíle jakosti jsou rozpracovány vedením minimálně pro všechna pracoviště zařazená do systému řízení jakosti.

Veškeré úsilí naších zaměstnanců zaměřujeme na kvalitní a včasné provedení prací při dodržování veškerých doporučených technologických postupů. Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem námi nabízeného sortimentu a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín dodávek. Trvale zlepšujeme technologické řešení našich dodávek a služeb.

Naší politikou jakosti je trvale zlepšovat systém řízení jakosti ve shodě s ČSN EN ISO 9001:2001. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Jsme si vědomi, podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí.

Ing.Viktor FUKALA a Petr MAĎA – jednatelé společnosti euroB.A.CH s.r.o.

euroB.A.CH s.r.o. euroB.A.CH s.r.o. euroB.A.CH s.r.o. euroB.A.CH s.r.o.

Copyright 2007 © euroB.A.CH s.r.o.
Webdesign Poski.com 2007